search

FIND US

All categories
/
Our Locations

Our Locations

  • Categories:Find us
  • Time of issue:2018-08-27 00:00:00
  • Views:0
Description:
Description:
Information
Information
Hong Kong Company
Unit B15, 4/F, Block B, Sheung Shui Plaza
3 Ka Fu Close, Sheung Shui
N.T., Hong Kong
Tel: +852-2420 2589   
Fax: +852-2421 5788 
Email: info@szjinghong.com
 
 
Shenzhen Factory
1st & 2nd Floor, Block 25, ChenTian Industrial Zone
Bao Min 2 Road, XiXiang, BaoAn
Shenzhen, China
Tel: +86-755-2912 6291
Fax: +86-755-2912 6231
Email: info@szjinghong.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scan the QR code to read on your phone

Copyright @ Jinghong Industrial (Hong Kong) Co., Limited      Tel: +852-2420 2589      Fax: +852-2421 5788     Email: info@szjinghong.com        粤ICP备2021103699号